| ขายแอร์ บริการ ขายแอร์บ้าน ขายแอร์ ราคาถูก | ติดตั้งแอร์ บริการ ติดตั้งแอร์บ้าน ติดตั้งแอร์ ราคาถูก | ล้างแอร์ บริการ ล้างแอร์บ้าน ล้างแอร์ ราคาถูก | ซ่อมแอร์ บริการ ซ่อมแอร์บ้าน ซ่อมแอร์ ราคาถูก | ย้ายแอร์ บริการ ย้ายแอร์บ้าน ย้ายแอร์ ราคาถูก |

ล้างแอร์ รายปี บริการ ล้างแอร์บ้าน รายปี บริการล้างแอร์ รายปี ราคาถูก

Candle Air:Candle Air: ร้านแคนเดิล แอร์ เซอร์วิส เปิดให้บริการ ล้างแอร์ รายปี บริการ ล้างแอร์บ้าน รายปี อย่างเช่น.บริการ ล้างแอร์ รายปี ประจำโรงงาน บริการ ล้างแอร์บ้าน รายปี ประจำโรงงาน,บริการ ล้างแอร์ รายปี ประจำบริษัท บริการ ล้างแอร์บ้าน รายปี ประจำ บริษัท,บริการ ล้างแอร์ รายปี ประจำโรงแรม บริการ ล้างแอร์บ้าน รายปี ประจำโรงแรม,บริการ ล้างแอร์ รายปี ประจำอพาทเม้นท์ บริการ ล้างแอร์บ้าน รายปี ประจำอพาทเม้นท์,บริการ ล้างแอร์ รายปี ประจำคอนโด บริการ ล้างแอร์บ้าน รายปี ประจำคอนโด,บริการ ล้างแอร์ รายปี ประจำอพาทเม้นท์ บริการ ล้างแอร์บ้าน รายปี ประจำอพาทเม้นท์,บริการ ล้างแอร์ รายปี ประจำรีสร์อท บริการ ล้างแอร์บ้าน รายปี ประจำรีสร์อท,บริการ ล้างแอร์ รายปี ประจำโรงเรียน บริการ ล้างแอร์บ้าน รายปี ประจำโรงเรียน,บริการ ล้างแอร์ รายปี ประจำมหาลัย บริการ ล้างแอร์บ้าน รายปี ประจำมหาลัย
ล้างแอร์ รายปี
บริการ ล้างแอร์บ้าน รายปี

ร้านแคนเดิล แอร์ เซอร์วิส
E - mail : candleairs@gmail.com
Tel : 02 - 876 2069
สายด่วน 086 - 977 1629  

อัตราค่า บริการ ล้างแอร์ - รายปี ทุกๆ 4 เดือน
แบบติดผนัง

รายการ
 บริการ ล้างแอร์ รายปี

ขนาดแอร์  / Btu  สำหรับลูกค้า
 ที่มี แอร์ จำนวนตั้งแต่
 ราคา
บริการ ล้างแอร์
 ระยะเวลา
รับประกันผลงาน ล้างแอร์
 ล้างแอร์ รายปี  แบบติดผนัง  9,000    Btu.  จำนวน แอร์ ตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป  300   บาท   รับประกันผลงานนาน 1 ปี
 ล้างแอร์ รายปี  แบบติดผนัง  13,000    Btu.  จำนวน แอร์ ตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป  300   บาท  รับประกันผลงานนาน 1 ปี
 ล้างแอร์ รายปี  แบบติดผนัง  18,000    Btu.  จำนวน แอร์ ตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป  400   บาท  รับประกันผลงานนาน 1 ปี
 ล้างแอร์ รายปี  แบบติดผนัง  24,000    Btu.  จำนวน แอร์ ตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป  400   บาท  รับประกันผลงานนาน 1 ปี

 
 

การล้างแอร์ รายปี ซึ่งประกอบด้วย :
- การล้างแอร์ ชุดใหญ่ ในระยะเวลาทุกๆ 6 เดือน เป็นจำนวน 2 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี
- การล้างแอร์ รายย่อย ในระยะเวลา ทุกๆ 3 เดือน เป็นจำนวน 4 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี  


รายละเอียด และขั้นตอน การล้างแอร์ ชุดใหญ่

-   ล้างแผงคอย        
    -   ล้างCDU        
    -   ตรวจเช็คน้ำยาแอร์       
    -   ตรวจเช็คกระแสไฟ      
    -   ตรวจเช็คการทำงานของ
 การล้างแอร์ ชุดใหญ่ ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ...
- ส่วนที่ 1 เรียกว่า คอยล์เย็น เป็นส่วนของเครื่องปรับอากาศ ที่อยู่ภายในบ้าน
- ส่วนที่ 2 เรียกว่า คอยล์ร้อน เป็นส่วนของตัวระบายอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่จะติดไว้ภายนอกตัวอาคาร

เงื่อนไข การล้างแอร์  ชุดใหญ่ 
    -   ล้าง Filter
รายละเอียด และขั้นตอน
พัดลมและอุปกรณ์

ขั้นตอนการล้าง...คอยล์เย็น ( EVAPERRATOR )
    -   ช่างแอร์  จะนำผ้าพลาสติกมาคลุมเฟอร์นิเจอร์ หรือเอกสารต่างๆ ทุกครั้ง ก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาด ล้างแอร์
    -   ช่างแอร์  จะทำการถอดโครงคอยล์เย็น และอุปกรณ์แอร์ทั้งหมดที่จำเป็นทำความสะอาดภายใน ออกก่อน
    -   ช่างแอร์  จะ ถอดมอเตอร์แล้ว เอาใบพัดลมเอาออกมาล้างทำความสะอาด 
    -   ช่างแอร์ จะล้างทำความสะอาด คอยล์เย็น ด้วยเครื่องปั๊มน้ำความแรงดันสูง
     -  ช่างแอร์  จะล้างทำความสะอาด ท่อน้ำทิ้ง ด้วยเครื่องปั๊มน้ำความแรงดันสูง
     -  ช่างแอร์ จะทำการล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ
     -  ช่างแอร์ จะทำการตรวจเช็คสภาพ ระบบการทำงานต่างๆ ทุกจุด เช่น.ต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูของสายไฟให้แน่นหนาอยู่ตลอด
     -  ช่างแอร์ ทำการ ตรวจเช็คระบบความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลม
     -  ช่างแอร์ ตรวจเช็คการทำงานของตัวควบคุมอุณหภูมิ

ขั้นตอนการล้าง...คอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )
     -  ช่างแอร์ จะตรวจเช็คสภาพ ของระบบการทำงานคอยล์ร้อน และจุดยึดสกรูในส่วนต่าง ๆ ของโครง
     -  ช่างแอร์ จะทำการตรวจเช็คจุดต่อสายไฟต่างๆ ภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
     -  ช่างแอร์ จะทำการตรวจวัดความดันของระบบน้ำยาแอร์  และ เช็คกำลังวัตน์ของคอมเพรสเซอร์
     -  ช่างแอร์จะทำการ ตรวจเช็คการทำงานของ ไทม์เมอร์  และอุปกรณ์ชุดช่วยสตาร์ท ทุกอย่าง

ร้านแคนเดิลแอร์  เซอร์วิส  บริการลูกค้าทุกท่าน ด้วยคุณภาพ และได้มาตรฐานที่สุด  ซึ่งในการล้างแต่ละครั้ง
ช่างแอร์ของเราจะมีผ้าใบไว้คลุมเฟอร์นิเจอร์  หรืออุปกรณ์สำนักงาน  เอกสารต่างๆ  เพื่อสำหรับป้องกันความสกปรก
และน้ำที่จะกระเด็นไปใส่สิ่งของของท่านลูกค้า โดยการทำงานล้างแอร์ แบบมืออาชีพ ทำงานอย่างมีคุณภาพ สูงสุด
และจะดูแลรักษาความสะอาด ในการทำงานทุกครั้งให้กับท่านลูกค้า   

หมายเหตุ : ช่างแอร์ จะทำการ ตรวจเช็คสภาพ ทุกระบบ เช่น..สายไฟ, น้ำยาแอร์  ในการทำงานของ เครื่องปรับอากาศ 
ให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบงาน ในกรณีที่น้ำยาขาด  ช่างแอร์ จะทำการแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบก่อน  หลังจากนั้น ช่างแอร์
ของเราจึงจะทำเติมน้ำยา ในระบบทันที.

การล้างแอร์ มี  3  แบบ คือ...
      
- แบบติดผนัง  
เป็น การล้างแอร์ ที่ง่าย
       - แบบตั้ง - แขวน เป็น การล้างแอร์ ที่ยากนิดหน่อย
       - แบบซ่อนฝ้า เป็น การล้างแอร์ ที่ยากมาก และต้องใช้เวลานานพอสมควร
ชึ่งการล้างแอร์ ทั้ง 3 แบบนี้ จึงมีราคาที่แตกต่างกันตรงที่ การล้างแอร์ ง่าย และ การล้างแอร์ ยากขึ้น.
 
สิทธิ์พิเศษ สำหรับท่านที่เป็น...สมาชิก
ที่จะได้รับ...ดังนี้ 

    - ล้างแอร์ ราคาถูก...สุดๆ 
   - เมื่อท่านจะซื้อ เครื่องปรับอากาศ ใหม่จะได้ส่วนลด % เป็นพิเศษ...มากๆ
   - ส่วน...ค่าแรง การติดตั้งแอร์ ก็ลด.
   - เรื่องการนัดหมายที่จะให้ทีมงาน ช่างแอร์ เข้าไปให้บริการต่างๆ ทุกเรื่องเกี่ยวกับงาน แอร์ จะได้รับการพิจารณาก่อนเป็นพิเศษ
ทันทีเลยครับ.
   - ท่านจะได้ทีมงาน ช่างแอร์ ที่มีคุณภาพ บริการท่านอย่างสุภาพ เรียบร้อย แบบเป็นกันเองไว้ค่อยรับใช้ท่านตลอดเวลา 
   - ย้ายแอร์
   - ซ่อมแอร์
   - อื่นๆ
ราคา ค่าแรง อะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ ลดเป็นพิเศษ...สุดๆ เลยครับ
มีลูกค้าหลายท่านที่ถามมาที่ผมว่าควร ล้างแอร์บ้าน บ่อยครั้งแค่ไหน...?
ผมจึงขอเรียนตอบท่านลูกค้าทุกๆ ท่านเขียนลงในบทความนี้เลยละกันครับ...ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วจะมี ช่างแอร์ บอกท่านว่าจะต้อง ล้างแอร์ 6 เดือน /ครั้ง แต่แท้จริงแล้วตรงนี้คือ..เป็นการประมาณการเท่านั้นครับ.
การที่ท่านจะต้อง ล้างแอร์ บ่อยครั้งแค่ไหน...?  มันไม่ตายตัวหรอกครับ.
มันจะขึ้นอยู่แล้วแต่ปัจจัยหลายๆ อย่างด้วยกัน เช่น.
บริเวณที่ท่านลูกค้าอาศัยอยู่นั้น อยู่ใก้ลกับบริเวณไหน...? เท่านั้น. 

ชึ่งในความเป็นจริงแล้ว
   - ถ้าท่านลูกค้าที่มีบ้าน อาคาร สำนักงาน ตลอดจนโรงงานต่างๆ อย่างนี้เป็นต้น อยู่ใก้ลติดถนน ก็จำเป็นมากที่จะต้องล้างบ่อยขึ้น 
โดยให้ท่านสังเกตุได้จากแผงคอยล์ร้อน ว่าเริ่มมีการอุดตันของสิ่งสกปรกมากหรือ...ยัง 
   - และถ้าหากว่า บ้าน อาคาร สำนักงาน ตลอดจนโรงงานต่างๆ ของท่านไม่อยู่ติดถนน
แต่ว่าที่บริเวณใกล้เคียงกับบ้านท่าน มีการก่อสร้างก็จะทำให้มีสิ่งสกปรกอุดตันเร็วเช่นกัน
   - ภายในห้องมีการใช้แป้งแต่งหน้าเยอะ...หรือไม่ 
   - หรือว่าที่นอนเป็นฝุ่นเยอะ...หรือไม่
ตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านจะต้อง ล้างแอร์ เร็วขึ้นกว่าปกติ...นะครับ

อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอีกเช่นกันก็คือ...ท่านใช้ เครื่องปรับอากาศ ตัวนี้บ่อยครั้งแค่ไหน...?
   -  ถ้าท่านเกิดเปิดใช้ทุกวันก็จะทำให้ ฝุ่นละออง สิ่งสกปรกอุดตันได้เร็วมากขึ้น
   -  เพราะว่า แอร์ มีการดูดอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไปในตัว แอร์ อยู่ตลอดเวลา

จากสาเหตุที่ผมว่ามาข้างต้นนั้น แอร์ บางเครื่องท่านจึงควรที่จะทำการล้างอย่างน้อย 3 เดือน / ครั้ง
   -  เพื่อเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของ เครื่องปรับอากาศ 
   -  ช่วยท่านประหยัดค่าไฟ้ฟ้า
   -  และเพื่อสุขภาพของท่าน และครอบครัวอันแสนอบอุ่นของท่านเองด้วย นะครับ
และมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถช่วยท่านได้เยอะเลยก็คือ...ท่านควรหมั่นล้างทำความสะอาด แผ่นกรองอากาศ แอร์ ในทุกๆอาทิตย์
จะเป็นการดีที่สุดครับ...ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งาน เครื่องปรับอากาศ ของท่านอีกทางหนึ่งครับ.